حوزه شاخص‌ها


پراستنادترین محقق به تفکیک بخش خصوصی و دولتی
پراستنادترین محقق به تفکیک سازمان‌ها
پراستنادترین محقق به تفکیک گروه‌های علمی
پراستنادترین مقالات به تفکیک بخش خصوصی و دولتی
پراستنادترین مقالات به تفکیک سازمان‌ها
پراستنادترین مقالات به تفکیک گروه‌های علمی
پرکارترین محقق به تفکیک بخش خصوصی و دولتی
پرکارترین محقق به تفکیک سازمان‌ها
پرکارترین محقق به تفکیک گروه‌های علمی
تعداد دانشمندان عضو برجسته و موثر در مدیریت مجامع بین‌المللی
تعداد سخنرانان مدعو و اعضای کمیته‌های علمی و راهبری همایش‌های معتبر بین‌المللی
دعوت از دانشمندان ایرانی به‌عنوان سخنران مدعو کنفرانس‌های بین‌المللی
سرانه پژوهش به تفکیک دولت، آموزش عالی، بنگاه‌های اقتصادی-تجاری (صنعت)
مقالات علوم پایه و مهندسی دانشگاه در هر 1 میلیون دلار از R&D دانشگاه در علوم پایه و مهندسی
مقالات علوم پایه و مهندسی دانشگاه در هر 1000 دارنده مدرک دکتری در علوم پایه و مهندسی
نسبت اختراعات ثبت شده در خانواده سه گانه ثبت اختراعات به فارغ‌التحصیلان دانشگاهی
نسبت اختراعات ثبت شده در خانواده سه گانه ثبت اختراعات به هیئت علمی
نسبت استناد به تولید ناخالص داخلی
نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد کل طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته
نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد محققان و شاغلان تحقیقاتی به تفکیک
نسبت اعتبارات تحقیقاتی به تعداد مراکز تحقیقاتی
نسبت تعداد اعضای هیات علمی به اختراعات ثبت شده ملی
نسبت تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت به اختراعات ثبت شده در مراجع معتبر بین‌المللی
نسبت تعداد اعضای هیات علمی تمام وقت به تعداد مستندات علمی منتشر شده در ISI و Scopus
نسبت تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی به مستندات علمی منتشر شده در پایگاه ISI و Scopus