حوزه شاخص‌ها


اثربخشی دولت
اخبار علم و فناوری که از نزدیک توسط عموم دنبال می‌شود
ادراک عمومی از تاثیرات علم و فناوری بر جامعه
ارزیابی عموم از خطر اصلاح ژن‌های محصولات کشاورزی
ارزیابی عموم از خطر تغییرات اقلیمی و نیروگاه‌های هسته ای برای محیط زیست
اطمینان به رهبری جامعه علمی
امکان دسترسی به تحصیلات تکمیلی برای استعدادهای مناطق مختلف
امکان ورود استعدادهای مناطق مختلف به دانشگاه‌ها
بازدید از نهادهای علمی غیررسمی و دیگر نهادهای فرهنگی
بیشترین موضوعات مورد بحث در رسانه‌های جدید
پوشش اخبار شبانگاهی درباره علم و فناوری
پوشش رسانه‌های سنتی درباره علم و فناوری، بر اساس حوزه موضوع
تفاوت جنسیت در نگرش‌های مربوط به علم و فناوری
ثبات سیاستی
درک تحقیق علمی، بر اساس ویژگی پاسخ دهنده
علاقه عموم به مسائل مرتبط با علم و فناوری
کیفیت نظام اطلاع رسانی علم و فناوری در کشور
گسترش فرهنگ و روحیة تحقیق در کشور و میزان اعتقاد به استفاده از تحقیق در برنامه‏‏ریزی‏های عمرانی و توسعه‏ای
منزلت اجتماعی و رضایت شغلی دانشمندان و محققان
میزان توجه به ایجاد راهکارهای مناسب جهت جذب نخبگان و کاهش مهاجرت آنان
میزان مشارکت دانشمندان و محققان کشوردر تصمیم‌گیری امور مربوط به علم و فناوری
نظر عموم درباره اینکه دولت باید در پژوهش علمی بنیادین سرمایه‌گذاری کند
نگرانی عموم درباره مسائل محیط زیست