مسئولیت محتوا


سامانه منابع اطلاعات شاخص‌های پایش و ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری (شاخص)،‌ برای ارائه تصویری از سازمان‌های ملی و جهانی که در این زمینه کار می‌کنند، شاخص‌هایی که برای آن به‌کار می‌روند و طبقه‌بندی موضوعی آن‌ها، و معرفی منابع کلیدی اطلاعات در این زمینه‌ به پژوهشگران و سیاستگذاران راه‌اندازی شده است و:

  • شاخص‌های 13 سند و گزارش جهانی و 12 سند و گزارش ملی را در بر دارد؛
  • کتاب، پایان‌نامه، رساله، مقاله، طرح پژوهشی، و گزارش دولتی را ارائه می‌کند که شاخص‌هایی را در بر دارند یا چارچوبی نو برای پایش و ارزیابی علم، فناوری، و نوآوری ارائه می‌کنند؛‌
  • شاخص‌ها را به‌صورت جامع و مانع و برای آسانی جست‌وجو و دست‌یابی به آن‌ها طبقه‌بندی می‌نماید و از الگویی پیش‌ساخته برای این کار پیروی نمی‌کند؛‌
  • معرفی شاخص‌ها بر پایۀ اطلاعاتی است که در منابع آن‌ها آمده است. بنابراین ایرانداک در زمینه درستی و اعتبار آن‌ها مسئولیتی ندارد؛
  • معرفی سازمان‌ها در سامانه بر پایه اطلاعاتی است که در پایگاه وب اصلی آن‌ها آمده است. بنابراین ایرانداک در زمینه درستی و اعتبار آن‌ها مسئولیتی ندارد؛
  • ایرانداک مسئولیتی در برابر محتوا و اطلاعاتی که با گذشت زمان درستی یا اعتبار خود را از دست می‌دهند یا پیوند اینترنتی آن‌ها از میان می‌رود، ندارد؛
  • ایرانداک مسئولیتی در برابر محتوا و کاربرد محتوای منابع اطلاعات معرفی شده در سامانه ندارد؛
  • کاربران می‌توانند شاخص‌های ارزیابی علم،‌ فناوری، و نوآوری و سازمان‌ها منابع اطلاعات موجود در این حوزه را برای افزودن به سامانه پیشنهاد کنند. ایرانداک، بررسی و ارزیابی پیشنهادها را بر پایۀ معیارهای کیفیت انجام می‌دهد و در پذیرفتن یا نپذیرفتن هر پیشنهاد آزاد است؛
  • ایرانداک در ویرایش یا حذف همه اطلاعات سامانه آزاد است.