حوزه شاخص‌ها


ارزش افزوده خدمات بخش کسب و کار در صادرات صنایع تولیدی (بر اساس درصدی از ناخالص صادرات)
حجم صادرات فناوری پیشرفته (درصد از مقدار کل جهانی)
حجم صادرات فناوری پیشرفته به دلار
سهم صادرات مبتنی بر اولویت‌های علم و فناوری از کل صادرات غیرنفتی کشور
سهم صادرات محصولات با فناوری پیشرفته بر اساس منطقه/کشور/اقتصاد
سهم صادرات محصولات دانش بنیان از تولید ناخالص داخلی کشور
سهم صادرات محصولات دانش بنیان از کل صادرات غیرنفتی
صادرات خدمات دانش بنیان تجاری، بر اساس منطقه/کشور/اقتصاد
صادرات خدمات فنی و مهندسی به تفکیک بخش
صادرات خدمات کامپیوتری، ارتباطی و اطلاعاتی به صورت درصدی از کل تجارت
صادرات صنایع با فناوری متوسط (تجارت کل کالاها) بر مبنای هزار دلار آمریکا
صادرات فناوری پیشرفته (به صورت درصدی از صادرات کالاهای تولیدی)
صادرات فناوری پیشرفته بر اساس گروه محصولات با فناوری پیشرفته
صادرات فناوری پیشرفته به صورت درصدی از کل صادرات
صادرات فناوری‌های پیشرفته و متوسط (به صورت درصدی از کل صادرات کالاها)
صادرات کالاهای واسطه و نهایی از صنایع تولیدی تحقیق و توسعه محور