حوزه شاخص‌ها


پهنای باند در موسسات دانشگاهی
تعداد دانشگاه‌هایی که در رتبه‌بندی جهانی جزء 10 درصد بهترین مراکز هستند
تغییر در فضای پژوهش علوم پایه و مهندسی در موسسات دانشگاهی، در دوره 2 ساله
حضور دانشگاه‌های مذهبی میان دارندگان مدارک علوم پایه و مهندسی، بر اساس جنسیت
حضور دانشگاه‌های مذهبی میان دارندگان مدارک علوم پایه و مهندسی، بر اساس رشته آخرین مدارک تحصیلی
حضور دانشگاه‌های مذهبی میان دارندگان مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد علوم پایه و مهندسی، بر اساس سطح مدرک و سال
ساخت و ساز جدید در فضای پژوهش علوم پایه و مهندسی در موسسات دانشگاهی، بر اساس رشته تحصیلی و زمان ساخت و ساز
فضای پژوهش علوم پایه و مهندسی در موسسات دانشگاهی به تفکیک رشته تحصیلی
متوسط امتیاز سه دانشگاه برتر در رتبه‌بندی دانشگاه‌ها توسط QS
نسبت مراکز آموزش عالی دارای دفاتر کارآفرینی
نهادهای صادرکننده مدرک تحصیلی، بر اساس کنترل و سطح نهاد