حوزه شاخص‌ها


تعداد تفاهم‌نامه‏‌های اجرا شده به تفکیک ملی و بین‏‌الملل
قاعده قانون
کیفیت قانون و اجرای قانون
کیفیت مقررات گذاری
موانع گمرکی و غیرگمرکی
میزان پایبندی به قانون