حوزه شاخص‌ها


استفاده از انرژی تجدیدپذیر با کربن پایین برای تولید برق به صورت درصدی از کل انرژی مصرف شده برای تولید برق
اشاعه ابزارها و فعالیت‌های منتخب ICT در سازمان‌ها (به صورت درصدی از سازمان‌های با تعداد کارکنان 10 نفر یا بیشتر)
بازیگران برتر در اینترنت اشیاء، داده‌های حجیم و فناوری‌های محاسبه کوانتوم،(سهم اقتصادها از پروانه‌های اختراع خانواده IP5 در USPTO و EPO، فناوری‌های منتخب ICT)
پروانه‌های ثبت اختراع در نسل جدید فناوری‌های مرتبط با ICT، (تعداد خانواده ثبت اختراع IP5)
تجارت ایالات متحده در محصولات با فناوری پیشرفته در حوزه‌های فناوری منتخب
تجارت در بخش‌های با فناوری پیشرفته بر اساس گروه محصولات با فناوری پیشرفته به میلیون یورو
تجارت در محصولات با فناوری پیشرفته ICT
تراز تجاری فناوری پیشرفته و نرخ تجارت
تعداد فناوری‌های پیشرفته کشور با رتبه جهانی بالا (20 و بالاتر)
سرمایه‌گذاری در ICT، بر اساس دارایی، (به صورت درصدی از GDP)
سرمایه‌گذاری دولتی در توسعه زیست فناوری
سرمایه‌گذاری مالی جدید در فناوری‌های انرژی پاک، بر اساس انرژی و فناوری
شدت و سرعت توسعه ICT و فناوری‌های مرتبط با محیط زیست،(میزان ظهور و مدت زمان)
صنایع با فناوری پیشرفته بر اساس سهم بخش صنعت
صنایع تولیدی با فناوری پیشرفته
صنایع خدماتی با فناوری پیشرفته
میزان سرمایه‌گذاری‌های دولتی در تحقیقات نانوفناوری