حوزه شاخص‌ها


بودجه بخش آموزش به تفکیک دانشگاهی، مدرسه‌ای و کارکنان
تامین مالی دولت برای دانشگاه‌های تحقیقاتی عمومی به ازای هر دانشجوی معادل تمام وقت
تخصیص وجوه مالیاتی دولت برای هزینه‌های آموزش عالی به صورت درصدی از GDP
دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه و مهندسی تمام وقت دارای حمایت از دولت بر اساس رشته
دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه و مهندسی تمام وقت، بر اساس منبع حمایت
دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم پایه و مهندسی تمام وقت، به تفکیک مکانیزم حمایت
سرمایه‌گذاری در آموزش حین خدمت توسط بنگاه، به تفکیک اندازه بنگاه
سرمایه‌گذاری در آموزش خاص بنگاه بر اساس نوع، صنعت و اندازه بنگاه (به صورت درصدی از ارزش افزوده در صنعت)
سرمایه‌گذاری در آموزش خاص بنگاه در بخشهای عمومی و خصوصی (به صورت درصدی از ارزش افزوده در هر بخش)
شهریه و هزینه‌های خالص دانشجویان کارشناسی تمام وقت بر اساس کنترل نهادی
متوسط درآمدها و هزینه کردها در دانشگاه‌های تحقیقاتی سطح بالای عمومی
متوسط درآمدها و هزینه کردهای منتخب در دانشگاهای مذهبی
متوسط هزینه کردها به ازای هر دانشجوی تمام وقت در آموزش در دانشگاه‌های تحیقاتی عمومی و خصوصی سطح بالا
نسبت بودجه بخش آموزش به کل بودجه کشور و بودجه تحقیق و توسعه
هزینه کرد در آموزش عالی، (به صورت درصدی از GDP)
هزینه کرد به ازای هر دانش آموز مدارس عمومی ابتدایی و متوسطه
هزینه کرد تحقیق و توسعه بنگاه‌های تجاری در آموزش عالی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی
هزینه کرد در آموزش بر اساس درصدی از GDP
هزینه کرد در مدارس عمومی ابتدایی و متوسطه به عنوان درصدی از GDP
هزینه کرد دولت در آموزش متوسطه به ازای هر دانش آموز به صورت درصدی از سرانه GDP
هزینه کردهای دولت در کمک به دانشجویان به ازای هر دانشجوی کارشناسی تمام وقت