حوزه شاخص‌ها


تعداد نشریات با ضریب تاثیر بالا(JCR)
تعداد نشریات معتبر در حوزه‌های علوم اجتماعی، انسانی و هنر
تعداد نشریات معتبر در حوزه‌های علوم پایه، مهندسی و پزشکی
تعداد نشریات منتشرکننده تولیدات علمی
چاپ و نشر مجلات با دسترسی آزاد بر اساس وابستگی نویسنده مسئول، (به صورت درصدی از همه انتشارات)
شمار نشریات با نمایه بین‌المللی معتبر
ضریب تاثیر مجلات نمایه شده در ISC
ضریب تاثیر مجلات نمایه شده در ISI
کیفیت مجلات علمی ـ پژوهشی کشور