حوزه شاخص‌ها


تجهیزات وارداتی با فناوری پیشرفته
واردات خدمات کامپیوتری، ارتباطی و اطلاعاتی به صورت درصدی از کل تجارت
واردات صنایع با فناوری متوسط (تجارت کل کالاها) بر مبنای هزار دلار آمریکا
واردات فناوری پیشرفته بر اساس گروه محصولات با فناوری پیشرفته
واردات فناوری پیشرفته به صورت درصدی از کل واردات
واردات فناوری‌های پیشرفته به صورت درصدی از کل تجارت