حوزه شاخص‌ها


معلمان ریاضی و علوم پایه، بر اساس سطح مدرک و کلاس
مهندسان به صورت درصدی از همه مشاغل
میانگین رشد سالیانه در تعداد افراد شاغل با بالاترین مدرک تحصیلی در علوم پایه و مهندسی بر اساس رشته و سطح بالاترین مدرک
نرخ بیکاری متناسب (به درصد)
نرخ اشتغال دارندگان دکتری و دیگر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی (به صورت درصدی از افراد در سن کار)
نرخ ایجاد شغل و تخریب شغل
نرخ بهره‌وری نیروی کار
نرخ بیکاری (به درصد)
نرخ بیکاری دارندگان مدرک دکتری بر اساس رشته علمی
نرخ بیکاری دانشمندان و مهندسان، بر اساس سطح و سال‌های پس از دریافت بالاترین مدرک
نرخ خالص مشارکت در ایجاد شغل توسط گروهی از بنگاه‌ها
نرخ خالص مشارکت در ایجاد شغل توسط گروهی از بنگاه‌ها و بخش کلان
نرخ ماندگاری 5 ساله دارندگان دکتری علوم پایه و مهندسی با ویزای موقت یا دائمی هنگام فارغ‌التحصیلی
نرخ ماندگاری دکتری علوم پایه و مهندسی با ویزای موقت یا دائمی هنگام فارغ‌التحصیلی
نیروی انسانی علم و فناوری با آموزش دانشگاهی استخدام شده بر اساس سن، رشته آموزشی و شغل
نیروی انسانی علم و فناوری بر اساس طبقه، جنسیت، سن، شغل و نوع فعالیت
نیروی انسانی علم و فناوری بیکار بر اساس طبقه و جنسیت و سن
ویزای موقت کاری که برای کارکنان با مهارت‌های بسیار بالا صادر شده است