حوزه شاخص‌ها


درصد شاغلان تحقیقاتی از کل کارکنان
درصد کاهش میزان بیکاری به دلیل توسعه علم و فناوری
رشد اشتغال در صنایع اطلاعاتی
رشد بهره‌وری نیروی کار بر اساس ساعات کار، سطح کل اقتصاد (متوسط نرخ رشد سالیانه به درصد)
رشد بهره‌وری نیروی کار بر اساس صنعت (درصد)
زنان به صورت درصدی از دارندگان دکتری علوم پایه، مهندسی و سلامت که به صورت تمام وقت در دانشگاه استخدام شده‌اند، بر اساس رتبه دانشگاهی
زنان به صورت درصدی از دارندگان دکتری علوم پایه، مهندسی و سلامت که در دانشگاه استخدام شده‌اند، بر اساس پست
زنان در مشاغل علوم پایه و مهندسی
زنان در نیروی کار علوم پایه و مهندسی
زنان شاغل با بالاترین مدرک علوم پایه و مهندسی بر اساس سطح مدرک
سطح نارضایتی دارندگان دکتری استخدام شده بر اساس دلیل و جنسیت (%)
سهم زنان در فعالیت‌های دانش محور و اشتغال کل
کارکنان فنی به صورت درصدی از همه مشاغل
کارکنان متولد شده در خارج در مشاغل علوم پایه و مهندسی بر اساس سطح مدرک تحصیلی و طبقه شغلی
کاهش مشاغل تولیدی(مشاغل تولیدی به صورت درصدی از اشتغال کل)
کلاس‌های ریاضی و علوم پایه که توسط معلمان دارای تجربه 2 سال یا کمتر تدریس می‌شود
متخصصان کامپیوتر به صورت درصدی از همه مشاغل
متوسط حقوق برای افراد شاغل دارای تحصیلات دانشگاهی بر اساس رشته بالاترین مدرک تحصیلی و طبقه شغلی
متوسط حقوق سالیانه دارندگان بالاترین مدرک علوم پایه و مهندسی که تمام وقت کار می‌کنند، بر اساس جنسیت
متوسط نرخ رشد سالیانه اشتغال در فعالیت‌های دانش محور
مشاغل بخش کسب و کار که بر مبنای تقاضای نهایی خارجی حفظ شده‌اند، (به صورت درصدی از کل اشتغال بخش کسب و کار)
مشاغل پایدار بر اساس تقاضای نهایی خارجی، بر اساس شدت مهارت (به صورت درصدی از اشتغال کل بخش کسب و کار)
مشاغل خدماتی بخش کسب و کار که بر اساس تقاضای نهایی کالاهای تولیدی حفظ شده‌اند، (به صورت درصدی از کل مشاغل خدماتی بخش کسب و کار)
معلمان دوره‌های ابتدایی و راهنمایی عمومی که تدریس را رها کرده‌اند
معلمان ریاضی و علوم پایه دارای مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد در ریاضی و علوم پایه، بر اساس سطح کلاس