حوزه شاخص‌ها


نسبت تعداد طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته به طرح‌های تحقیقاتی مصوب
نسبت تعداد طرح‌های تحقیقاتی پایان یافته که نتایج آن مورد بهره برداری قرارگرفته به کل طرح‌های تحقیقاتی مصوب
نسبت تعداد طرح‌های تحقیقاتی فعال به تعداد مراکز تحقیقاتی
نسبت تعداد طرح‌های تحقیقاتی فعال به صد نفر محقق
نسبت تعداد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به اختراعات ثبت شده در مراجع معتبر بین‌المللی
نسبت تعداد محققان به تعداد مراکز تحقیقاتی
نسبت تعداد مستندات علمی منتشر شده در پایگاه استنادی بین‌المللی ISI و Scopus به تعداد اختراعات ثبت شده در مراجع معتبر بین‌المللی
نسبت تعداد مقالات منتشر شده به صد نفر محقق
نسبت تعداد مقاله‌های نمایه‌سازی شده در سطح بین‌المللی به هزینه کرد ناخالص داخلی در تحقیق و توسعه (میلیون دلار)
نسبت توليد علم به GDP
نسبت توليد علم به بودجة تحقيق و توسعه
نسبت توليد علم به شمار دانش آموختگان تحصيلات تكميلي
نسبت توليد علم به شمار همة دانش آموختگان
نسبت توليد علم به شمار همة دانشجويان
نسبت توليد علم به نيروي انساني تحقيق و توسعه
نسبت تولید علمی به GNP
نسبت تولید علمی به تعداد اعضای هیئت علمی
نسبت تولید علمی به تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی
نسبت تولیدات علمی به ازای هر محقق
نسبت تولیدات علمی به کل جمعیت
نسبت تولیدات علمی به محققان درگیر در تحقیق و توسعه
نسبت تولیدات علمی نمایه شده در ISI به هزینه (به تفکیک داخل و خارج)
نسبت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به اختراعات ثبت شده ملی
نسبت فارغ‌التحصیلان دانشگاهی به مقالات نمایه‌سازی شده در نمایه‌های بین‌المللی
نسبت کل استنادها به ازای هر محقق