حوزه شاخص‌ها


سهم زنان در توسعه علوم
سهم کشور از مقالات علوم پایه و مهندسی بر اساس بخش و رشته
سهم گروه‌های تحصیلی از تولید علم ایران به تفکیک رشته
مقالات دانشگاهی و غیردانشگاهی علوم پایه و مهندسی
نسبت تولیدات علمی بین‌المللی به کل تولیدات علمی کشور
نسبت مقالات چاپ شده ISI به کل مقالات چاپ شده خارجی
نسبت مقاله‌های چاپ شده در مجلات علمی-پژوهشی داخلی به خارجی
نسبت مقاله‌های نمایه شده بین‌المللی به کل مقالات چاپ شده خارجی