حوزه شاخص‌ها


سهم دانشجویان دکتری از کل دانشجویان
سهم دانشجویان زن در آموزش دانشگاهی
سهم دانشجویان کارشناسی علوم پایه و مهندسی میان شهروندان و ساکنان دائم
سهم دانشجویان مقطع کاردانی از کل دانشجویان
سهم زنان دانشجو از دانشجویان کارشناسی علوم پایه و مهندسی، بر اساس رشته
متوسط شهریه کارشناسی در موسسات عمومی در 4 سال
متوسط شهریه کارشناسی در موسسات عمومی در 4 سال به صورت درصدی از درآمد شخصی
متوسط نرخ رشد سالیانه دانشجویان دانشگاه
متوسط نمرات ریاضی دانش‌آموزان کلاس 8، بر اساس جنسیت
متوسط نمرات ریاضیات و علوم پایه دانش‌آموزان کلاس 4 و 8
متوسط نمرات علوم پایه دانش‌آموزان کلاس 4 و 8
نرخ ثبت نام بدون تاخیر در دانشگاه میان فارغ‌التحصیلان دبیرستان، بر اساس نوع موسسه
نرخ دانش آموز به معلم، در آموزش متوسطه
نرخ ناخالص ثبت نام در آموزش عالی( از جمعیت 14 تا 24 سال)
نرخ ناخالص ثبت نام در دانشگاه (%)
نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجویان
نسبت پذیرفته شدگان مقاطع آموزش عالی بر اساس رشته (به تفکیک کارشناسی ارشد و دکترای حرفه ای)
نسبت تعداد دانشجویان به کادر آموزشی معادل تمام وقت دانشگاهی