حوزه شاخص‌ها


متوسط سال‌های تحصیل (سن 15سال و بالاتر)
مدارک تحصیلات تکمیلی علم و فناوری
مدارک جدید دکتری برای زنان بر اساس رشته آموزشی (به صورت درصدی از مدارک دکتری)
مدارک دکتری علوم پایه و مهندسی در هر 1000 فرد دارنده دکتری علوم پایه و مهندسی شاغل
مدارک دکتری علوم پایه و مهندسی، بر اساس جنسیت
مدارک دکتری علوم طبیعی و مهندسی
مدارک علوم پایه و مهندسی به صورت درصدی از مدارک آموزش عالی
مدارک علوم پایه و مهندسی میان فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، بر اساس رشته و سطح بالاترین مدرک تحصیلی
مدارک علوم طبیعی و مهندسی به صورت درصدی از مدارک آموزش عالی
مدارک کارشناسی ارشد علوم پایه و مهندسی، بر اساس جنسیت
مدارک کارشناسی ارشد، بر اساس رشته
مدارک کارشناسی علوم پایه و مهندسی، بر اساس رشته
مدرک فوق دیپلم علوم پایه، مهندسی و فناوری که در هر 1000 نفر از افراد 18 تا 24 ساله اعطا شده
مدرک کارشناسی علوم پایه و مهندسی که در هر 1000 نفر از افراد 18 تا 24 ساله اعطا شده
مدرک کارشناسی علوم طبیعی و مهندسی که در هر 1000 نفر از افراد 18 تا 24 ساله اعطا شده
مدرک کارشناسی که در هر 1000 نفر از افراد 18 تا 24 ساله اعطا شده،
نرخ فارغ‌التحصیلی به موقع دانش‌آموزان دبیرستان‌های عمومی