حوزه شاخص‌ها


تعداد افراد تحصیل کرده در جمعیت مهاجر و بومی، (به صورت درصدی از گروه‌های مربوطه، جمعیت 15-64 ساله‌ای که در حال آموزش نیستند)
تعداد فارغ‌التحصیلان جدید دکتری
تعداد فارغ‌التحصیلان در حوزۀ آموزش و پرورش
تعداد فارغ‌التحصیلان در حوزۀ خدمات
تعداد فارغ‌التحصیلان در حوزۀ سلامت و رفاه
تعداد فارغ‌التحصیلان در حوزۀ علوم اجتماعی، بازرگانی و حقوق
تعداد فارغ‌التحصیلان در حوزۀ علوم انسانی و هنر
تعداد فارغ‌التحصیلان در حوزۀ علوم پایه
تعداد فارغ‌التحصیلان در حوزۀ کشاورزی
تعداد فارغ‌التحصیلان در حوزۀ مهندسی
تعداد فارغ‌التحصیلان دوره‌های تحصیلات تکمیلی
تعداد متوسط سال هایی که از ورود به دانشگاه تا دریافت مدرک دکتری علوم پایه و مهندسی طول می کشد
دارندگان دکتری که متولد خارج از کشور هستند(به صورت درصدی از همه دارندگان دکتری)
دارندگان مدارک دکتری علوم پایه و مهندسی از خارج
دارندگان مدرک پیش دانشگاهی میان افراد 25 تا 44 ساله
دارندگان مدرک دکتری بر اساس جنسیت و گروه سنی
دارندگان مدرک دکتری علوم پایه و مهندسی از اروپا
دارندگان مدرک دکتری علوم پایه و مهندسی خارجی که اقامت دائم دارند
دارندگان مدرک دکتری علوم پایه و مهندسی، بر اساس رشته
دارندگان مدرک دکتری ملی که در 10 سال گذشته در خارج زندگی کرده یا می‌کنند بر اساس دلیل بازگشت به کشور (%)
دارندگان مدرک دکتری ملی که در 10 سال گذشته در خارج زندگی کرده یا می‌کنند بر اساس منطقه قبلی که در آن بوده اند (%)
دارندگان مدرک کارشناسی میان افراد 25 تا 44 ساله
فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بر اساس رشته
فارغ‌التحصیلان دبیرستان میان افراد 25 تا 44 ساله
فارغ‌التحصیلان دکتری، بر اساس رشته آموزشی (به صورت درصدی از همه فارغ التحصیلان)