شناسایی و ارزیابی وضعیت موجود نظام پایش و ارزیابی علم، فناوری و نوآوری
بررسی و ارزیابی وضعیت موجود و مطلوب و تحلیل شکاف علم و فناوری کشور و مطالعه تطبیقی با کشورهای منتخب (ترکیه، ژاپن، ایالات متحده آمریکا، رژیم صهیونیستی، انگلستان، هند، پاکستان، مالزی)
الگوی ارزیابی پژوهش دانشگاه‎ها و موسسات آموزش عالی
شاخص‌های مناسب برای ارزیابی کیفیت عملکرد در آموزش عالی ایران
نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور
طراحی سیستم ارزیابی پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری
ارزیابی شاخص‌های علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران
اولویت‌بندی معیارهای ارزیابی طرح‌های کلان ملی علمی و فناوری: مطالعه موردی شورای عالی علوم، تحقیقات، و فناوری
اعتبار بخشی مراكز پژوهشی حوزه علمیه قم
محاسبه شاخص های کلان تحقیقاتی در مورد ایران و مقایسه آن با سایر کشورها
شناسایی و تعریف عناصر دخیل در سنجش علم، فناوری و نوآوری با رویکرد ملی (با نگاهی به تجربه ایران)