مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی


نام انگلیسی Islamic Parliament Research Center
گونه فرابخشی
مأموریت پایش و ارزیابی‬

براساس ماده (2) قانون «شرح وظایف مرکز پژوهش‌ها» یکی از وظایف این مرکز در زمینه پایش و ارزیابی به این گونه بیان شده است:« تأمین نیازهای اطلاعاتی کمیسیون‌ها و نمایندگان مجلس از طریق تدارک و برقراری نظام اطلاع‌رسانی»

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

از دهه 80 تاکنون این مرکز توسط دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری های نوین و دفتر مطالعات فرهنگی گزارش هایی درباره سنجش علم و فناوری ارائه داده اند. از جمله این گزارش ها می توان به مواردی نظیر گزارش نظام سنجش علم و فناوری ایران در سال 89، گزارش وضعیت ایران در شاخص های بین المللی فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال 1385، گزارش ارزیابی فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران در سال 1387، و در نهایت  مروری بر جایگاه علم و فناوری در توسعه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در سال 1381 که در این گزارش  عمده شاخصهای مورد بررسی   عبارتند از : شاخصهای نیروی انسانی، چگونگی جذب نیروهای انسانی، و سرمایه گذاری در بخش تحقیقات.

پایگاه وب پیوند