پایگاه استنادی علوم جهان اسلام


نام انگلیسی Islamic World Science Citation Center (ISC)
گونه مجری/ پشتیبان
مأموریت پایش و ارزیابی‬

براساس ماده 2 اساسنامه پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مصوب 88.2.31) وظایف مرتبط با پایش و  ارزیابی، به صورت زیر بیان شده است:
- ثبت و ارزش‌گذاری کمی و کیفی و رتبه بندی مجلات و سایر تولیدات علمی در زیرمجموعه‌های پایگاه پس از طی مراحل علمی ارزیابی با تاکید بر شاخص های علم سنجی با لحاظ کردن جهان بینی اسلامی؛
- شناسایی اثربخش ترین آثار علمی در رشته های موضوعی مختلف؛

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

از اواخر دهه 80 در این پایگاه، سامانه های مختلفی در راستای وظایف ذکرشده برای آن،  راه اندازی شده است که از جمله آنها رتبه‌بندی مجلات و دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی است که براساس شاخصهای طراحی شده انجام می‌گیرد و پس از گردآوری داده‌ها مبادرت به تولید گزارش سالانه می نماید. آخرین گزارش آن مرتبط به رتبه بندی دانشگاه ها و موسسات پژوهشی ایران سال 94-1393 است. برخی از اهم شاخصهای معیار پژوهش عبارتند از: کیفیت پژوهش، کارایی پژوهش، حجم پژوهش، نرخ رشد کیفیت پژوهش، نرخ رشد کارایی پژوهش، و جوایز. البته لیست کامل شاخصها از طریق وب سایت این پایگاه قابل دستیابی است.
 لینک کل شاخصها: http://ur.isc.gov.ir/Methodology.aspx

پایگاه وب پیوند