سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران


نام انگلیسی Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST)
گونه مجری/ پشتیبان
مأموریت پایش و ارزیابی‬

بر اساس اهداف و وظایفی که برای سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران تعریف شده است، در اختیار داشتن اطلاعاتی که وضعیت فناوری کشور را به تصویر بکشد، برای آن ضروری است. از این رو ، براساس ساختار سازمانی مصوب 89.4.14 ، در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی، پژوهشکده مطالعات فناوری های نوین دارای یک گروه پژوهشی تحت عنوان گروه ارزیابی و آینده‌پژوهی فناوری است  که برنامه‌هایی را در زمینه سنجش و ارزیابی فناوری با رویکرد آینده پژوهشی در دستور کار خود قرار داده است.

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران به عنوان یکی از سازمانهای باسابقه در حوزه سنجش فناوری و نوآوری است پژوهشكده مطالعات فناوري‌هاي نوين وابسته به این سازمان با داشتن گروه پژوهشی ارزيابي و آينده پژوهشي فناوري نزدیک به دو دهه است که تلاشهای زیادی برای طراحی شاخصهای سنجش نوآوری و توسعه فناوری مانند پروژه طراحی نظام ارزیابی وضعیت و عملکرد توسعه فناوری کشور انجام داده است هدف از این پروژه، طراحی نظام ارزیابی و توانمندیهای فناوری و نوآوری کشور به منظور ایجاد شبکه جامع دستیابی به مجموعه اطلاعات شاخص‌ها و نشانگرهای ارزیابی عملکرد و وضعیت فرایندهای اصلی و پشتیبانی توسعه فناوری کشور از طریق ایجاد نظام آماری و ارزیابی و انعکاس نتایج حاصل در سطح ملی و بین‌المللی اعلام شده است در این پروژه، 16 شاخص در ارزیابی نوآوری و توسعه فناوری مدنظر بوده است: تعداد ثبت اختراع در داخل کشور به ازای هر میلیون نفر جمعیت، تعداد ثبت اختراع در خارج از کشور به ازای هر میلیون نفر جمعیت، سهم صادرات بخش های فناوری پیشرفته و متوسط از کل صادرات غیرنفتی کشور و منطقه، میزان اشتغال در بخش های فناوری پیشرفته در مقایسه با کشورهای منطقه، هزینه خرید و انتقال فناوری از خارج، درآمد حاصل از فروش و انتقال فناوری به خارج، سهم صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی کشور، تعداد شرکتهای خدمات مهندسی و توسعه فناوری تازه تاسیس، تعداد واحدهای تحقیقاتی در بنگاه‌های صنعتی خصوصی نوپا، تعداد موسسات تحقیقاتی به ازای هر میلیون جمعیت مقیم، تعداد شرکتهای جدید مستقر در مراکز رشد فناوری، تعداد شرکتهای موفق مراکز رشد فناوری. 

پایگاه وب پیوند