مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور


نام انگلیسی National Research Institute for Science Policy
گونه مجری/ پشتیبان
مأموریت پایش و ارزیابی‬

براساس مأموریت تعریف شده مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور که در وبگاه مرکز انتشار یافته است ، موضوع پایش و ارزیابی در مأموریت مرکز اینگونه مورد توجه قرار گرفته است : «پشتیبان کلیدی نهادهای حکمرانی و سیاست گذار به ویژه شورای عالی عتف در هوشمندی راهبردی، تدوین و پایش و ارزیابی شاخص ها و برنامه ها، توانمندسازی و شکل دهی به شبکه های سیاستی در همه سطوح نظام نوآوری کشور .»

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از سال 1383 به منزله کانون تفکر در زمینه سیاست پژوهی و سیاست سازی علمی، پژوهشی و فناوری در سطح ملی ایفای نقش می کند. گروه علم سنجی مرکز تاکنون در زمینه سنجش و ارزیابی علم (تاکید بر تولیدات علمی) و تحقیق و توسعه تلاش هایی انجام داده است از جمله طرح رصد شاخص‌های علم و فنّاوری در حوزه‌های فنّاوری اطلاعات، زیست‌ فنّاوری و ریزفنّاوری در ایران و کشورهای منتخب (ترکیه، رژیم صهیونیستی، عربستان، مالزی، آمریکا، ژاپن)؛ و طرح بررسی تطبیقی نظام‌های بین‌المللی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی. اهم شاخصهای مورد بررسی نیروی انسانی، تولیدات پژوهشی، اعتبارات پژوهشی است.

پایگاه وب پیوند