فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران


نام انگلیسی  The Academy of Sciences of Islamic Republic of Iran
گونه فرابخشی
مأموریت پایش و ارزیابی‬

براساس اساسنامه فرهنگستان علوم مصوب 1369 یکی از اهداف فرهنگستان در زمینه پایش و ارزیابی به این صورت بیان شده است :« بررسي و تحليل وضعيت علمي، فني، آموزشي و پژوهشي كشور و ارائه پيشنهاد در زمينه بهبود و ارتقاي آن به مراجع ذيربط .»

اطلاعات بیشتر در پایگاه وب نهاد
پیشینه پایش و ارزیابی‬

فرهنگستان علوم از دهه هفتاد تاکنون تلاشهای متنوعی در حوزه سنجش علم، فناوری و نوآوری انجام داده است. این فرهنگستان با داشتن مرکز مطالعات علم و فناوری و شش گروه علوم اسلامی، علوم انسانی، علوم پایه، علوم دامپزشکی،علوم کشاورزی، و علوم مهندسی خروجی قابل توجه ای در حوزه پایش و ارزیابی  با هدف آینده نگری دارد. از جمله فعالیتهای فرهنگستان در زمینه  پایش و ارزیابی می توان به مواردی نظیر  معيارهاي ارزيابي مجلات علمي مهندسي ايران، 1392، گردآوري اطلاعات و مراكز پ‍‍ژوهشي و آموزشي فيزيك ايران، 1385 ، و در نهایت  وضعيت ساختار علم در كشور با توجه به شرايط و موانع تاريخي، فرهنگي علم، پژوهش و تكنولوژي در كشور- بخش اول، (1387) اشاره نمود .  برخی از شاخصهایی که برای ارزیابی مجلات استفاده شده است عبارتند از:  الف: امکانات(پرسنل، فعال و به روز بودن سایت، نمایش مقالات در سایت)، ب: مقالات (محدوده موضوعات مقالات پذیرفته شده و همپوشانی موضوع مجله، موضوعات مقالات با مسائل روز و نیازهای حال و آتی، کاربردی بودن و یا تحقیقاتی بودن، نحوه دریافت و پروسه کردن، درصد پذیرش، زمان انتظار مقاله).

پایگاه وب پیوند