حوزه شاخص‌ها


میزان بودجه اختصاص داده شده یا سرمایه‌گذاری شده دولت در بخش تحقیق و توسعه بر اساس اهداف اقتصادی-اجتماعی ( معادل برابری قدرت خرید به میلیون دلار)