حوزه شاخص‌ها


R&D علوم پایه و مهندسی در دانشگاه در هر 1000 دلار از GDP