حوزه شاخص‌ها


سرمایه خطرپذیر پرداخت شده به ازای هر 1000 دلار از GDP