حوزه شاخص‌ها


تعداد کل کارکنان R&D (تمام وقت و کل کارکنان) بر اساس شغل (به تفکیک پژوهشگران، تکنسین ها، دیگر کارکنان پشتیبانی)

پشتیبانی فنی